Åpningstider:
man. - fre. kl. 8 -16

Tlf. 66 78 65 00
post@askertannhelse.no

Asker Tannhelse
Smuget 1b
1383 Asker

Nyttige lenker

Her er noen lenker som kan være aktuelle om du har spørsmål rundt tannbehandling eller refusjonsregler.

Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

http://www.odont.uio.no/

Den norske tannlegeforening 

http://www.tannlegeforeningen.no/

Den offentlige tannhelsetjenesten
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse_og_omsorgstjenester_i_kommunene/tannhelse.html?id=115300

Refusjon av tannhelseutgifter gjennom HELFO
http://www.helfo.no/SiteCollectionDocuments/Vedlegg%20helsepersonell/Tannlege/Tannhelse.pdf

Akutt behov utenom vår åpningstid?

Ring Tannlegevakt Oslo Kommune
Schweigaards gate 6
0185 Oslo
Tlf 22 67 30 00

Asker Tannhelse
Smuget 1b
1383 Asker

Åpningstider:
man. - fre. kl. 8 -16

Tlf. 66 78 65 00
post@askertannhelse.no

Foto: Katrine Lunke

Asker Tannhelse
Smuget 1b
1383 Asker


Åpningstider:
man. - fre. kl. 8 -16

Tlf. 66 78 65 00
post@askertannhelse.no