Åpningstider:
man. - fre. kl. 8 -16

Tlf. 66 78 65 00
post@askertannhelse.no

Asker Tannhelse
Smuget 1b
1383 Asker

Prisliste

Priser for tannregulering hos tannlegene Enger, Haugland og Tryti

Dersom barnet er klar til å starte behandling, vil alle røntgenbilder og eventuelt avtrykk for modeller bli tatt.
Pasienter over 18 år får ingen refusjon fra trygdekontoret.
Før behandlingsstart vil det bli gitt skriftlig behandlingsforslag. Dette er en kontrakt med prisoverslag. Denne må signeres før behandlingen starter.

Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også for tannregulering. Trygden har egne fastsatte takster for kjeveortopedisk behandling. Dessverre blir disse ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen. Det er derfor en differanse mellom trygdekontorets satser og våre takster. Alle pasienter får skriftlig kostnadsoverslag før behandling.

Trygdekontoret dekker deler av kjeveortopedisk behandling på bakgrunn av fastsatte refusjonsgrupper.

Bittavviket er avgjørende for hvilken gruppe man kommer inn under:
Gruppe A:      100%
Gruppe B:        75%  (90% )*
Gruppe C:        40%  (60% )*
* Søskenmoderasjon: For familier som allerede har hatt utgifter på ett eller flere barn med kjeveortopedisk behandling.

Pasienten skal betale egenandel etter trygdekontorets behandlingssatser, og slipper dermed å forskuttere for trygdekontoret. Dere må også betale et honorar som det ikke gis refusjon for. Dette er en egenandel. Varierer fra 1500 -10 000 kroner alt etter som hvilket appartur som velges.
Svar fra trygdekontoret sendes til dere og oss.
Dere må selv sjekke at prosentsatsen, inkludert søskenmoderasjon, er korrekt.

Konsultasjon

Pris; egenandel

385 kr.

Røntgen oversikt

243 kr.

Røntgen profil

325 kr.

Tannrøntgen

53 kr.

Modellsett

1107 kr.

Kostnader ved tannregulering (etter at refusjon er trukket fra)

  • Innledende behandling:                                                4 000  –   9 000 kroner
  • Ortopedisk behandling:                                                 5 000  – 10 000 kroner
  • Fast apparatur i en kjeve:                                              12 000  – 15 000 kroner
  • Fast apparatur begge kjever:                                        12 500  – 25 500 kroner
  • Invisalign (usynlig regulering med plater):                  35 000  –  45 000 kroner
  • Incognito (Regulering på baksiden av tennere) :         50 000 –   70 000 kroner

 

Et mer nøyaktig prisoverslag vil bli gitt etter konsultasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at prisforskjellen er et resultat av de ulike refusjonsgruppene.
Komplikasjonsgraden samt behandlingstidens lengde er også av betydning for honoraret.

NB. En kjeveortopedisk behandling strekker seg over lang tid, og uforutsette ting kan inntreffe. Dersom vi i løpet av behandlingen ser at overslaget ikke vil holde, vil du få beskjed om dette i god tid.

 

Kostnader ved voksen behandling uten refusjon

  • Fast apparatur i begge kjever:                                        40       –      45 000  kroner
  • Invisalign ( usynlig regulering med plater :                   45       –       50 000 kroner ( begge kjever)
  • Incognito ( regulering på baksiden av tennene):           60     –        70 000 kroner ( begge kjever)

 

 

Prisliste på tannbehandling

Behandling                                                                                                                               Honorar

Undersøkelse, 2 røntgenbilder, tannrens og hygienetiltak                                                     950

Hygienetiltak                                                                                                                            110

Anestesi                                                                                                                                    140

Tannfarget fylling                         – komposittfylling                  1 flate                                 800

.                                                                                                      2 flater                               980

.                                                                                                      3 flater                             1380

.                                                                                                      4 flater                             1380

Midlertidig fylling                                                                                                                    310

Timehonorar allmennpraksis                                                                                                 2300

Timehonorar spesialist                                                                                                          2300

Tannrøntgen pr bilde                                                                                                               125

OPG                                                                                                                                          520

Pasientfoto pr bilde                                                                                                                   85

Porselenskrone Eksklusive tannteknikerkostnader                                                              4000

Bro pr ledd eksklusive tannteknikerkostnader                                                                     4000

Helprotese eksklusive tanntekniker                                                                                     fra 16450

Delprotese eksklusive tannteknikerkostnader                                                                     fra 10000

Tannbleking                                               1 kjeve                                                               2700

.                                                                  2 kjever                                                              3490

Myk bittskinne                                                                                                                      1100

Hard bittskinne eksklusive tannteknikerkostnader                                                              3580

Ukomplisert ekstraksjon                                                                                                        1030

 

 

Akutt behov utenom vår åpningstid?

Ring Tannlegevakt Oslo Kommune
Schweigaards gate 6
0185 Oslo
Tlf 22 67 30 00

Asker Tannhelse
Smuget 1b
1383 Asker

Åpningstider:
man. - fre. kl. 8 -16

Tlf. 66 78 65 00
post@askertannhelse.no

Foto: Katrine Lunke

Asker Tannhelse
Smuget 1b
1383 Asker


Åpningstider:
man. - fre. kl. 8 -16

Tlf. 66 78 65 00
post@askertannhelse.no